Εγκαταστάσεις

Η καινούρια μονάδα βρίσκεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 604Δ στο Ελληνικό και αποτελείται από:


Follow us
Επικοινωνία
Βουλιαγμένης 604Δ, Ελληνικό
Τηλ. 210 9933380, 210 9763784
210 9624362, 210 9705713
Fax. 210 9634466